Chop etish

KADRLAR SALOHIYATI

Aniq fanlar kafedrasida bosh, yetakchi, katta o’qituvchilarning ulushi umumiy o’qituvchilarga nisbatan: 85,7%.Bosh o’qituvchilar-8 ta.Yetakchi o’qituvchilar -3 ta.Katta o’qituvchilar -7 ta

Ijtimoiy-gumanitar kafedrasida bosh, yetakchi, katta o’qituvchilarning ulushi umumiy o’qituvchilarga nisbatan: 74 %.Bosh o’qituvchilar-1 ta.Yetakchi o’qituvchilar -4 ta.Katta o’qituvchilar -9 ta.Oliy ma’lumotli o’qituvchilar  5-ta.

Ona tili va adabiyot kafedrasida bosh,  yetakchi, katta o’qituvchi, umumiy o’qituvchilariga nisbatan  - 54,5%.Bosh o’qituvchilar  2-ta.Yetakchi o’qituvchilar  3-ta.Katta o’qituvchilar  1ta.Oliy ma’lumotli o’qituvchilar  5-ta.

Tabiiy fanlar kafedrasida bosh, yetakchi, katta o’qituvchilarning ulushi umumiy o’qituvchilarga nisbatan: 77,8%.Bosh o’qituvchilar-5 ta.Yetakchi o’qituvchilar -4 ta.Katta o’qituvchilar -5 ta.Mutaxassis o’qituvchilar -4 ta

FOYDALI SAYTLAR