Tasdiqlangan Darsliklar ro'yxati

Davlat test markazi umumta'lim maktablari va akademik litseylarda qo'llanilayotgan darslik va o'quv metodik

qo'llanmalar asosida tavsiya etilgan o'quv adabiyotlar ro'yxatini e'lon qildi.